Hướng dẫn

Sự Kiện Hàng Ngày Diễn Ra Trong Game Máy Chủ Noria !

THỜI GIAN SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG GAME
Sub Tên sự kiện Thời gian diễn ra Phần thưởng
Tất cả Blood Castle
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng một lần từ 0:30 Quái vật đông, +10x (bên ngoài là 5x)
Quái vật yếu hơn bên ngoài 50% Dmg
Tất cả Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)

2 tiếng một lần từ 2:00

Không có mốc 0:00

Quái vật đông, +10x (bên ngoài là 5x)
2,3 Chaos Castle
(Hỗn Nguyên Lâu)
1:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00

Ngọc Bless, Soul, Life

Drop đồ thần

Tất cả White Wizard
(Phù Thủy Trắng)
0:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 Ngọc Bless, Nhẫn phù thủy
Tất cả Blue Event
(Thỏ Chị Hằng)

21:15

(Hàng ngày)

Ngọc Chaos, Bless, Soul, Life

Bản đồ: Atlans

Tất cả Summer Event
(Săn Ma Dù)

21:15

(Hàng ngày)

Ngọc Chaos, Bless, Soul, Life

Bản đồ: Lostower0

Tất cả Red Dragon
(Rồng đỏ)
8:30, 15:30, 21:30

Lorencia - Noria - Davias
Drop đồ Exl 

Tất cả Golden Invasion
(BOSS Hoàng Kim)
0:15, 8:15, 12:15, 16:15, 20:15, 22:15 Boss xuất hiện ngẫu nhiên các bản đồ
Drop đồ Exl 
Tất cả   9:15, 15:15, 22:00 Drop 1~3 đồ Exl
(như Box Kundun 4~5)
Tất cả   Mở lại sau 24h khi cổng bị phá Drop 1 đồ Exl cấp cao
Tất cả Medusa Event
(Đầm Lầy Chết)
10:30 sáng tại Sub-2

Drop 1~3 đồ Exl cấp cao

Bản đồ: Đầm Lầy Chết

Tất cả Ảo ảnh Kundun
(Thế thân của Kundun)
Xuất hiện tại Kalima 7
Hồi sinh lại sau 23 giờ 30 phút
Drop 1 đồ Exl cấp cao
Tất cả   20:15

Drop 2 đồ Exl cấp cao
Drop 1 đồ thần

(Có tỉ lệ rơi Hộp Rồng)

Bản đồ: Dungeon3

Tất cả

Gaion

(Săn đồ theo nhóm 5)
Tạm đóng

Cả ngày

Chủ nhật

Boss 1 Drop đồ Exl cấp 4~5

Boss 2 Drop đồ Exl cấp 5~6

 

Tất cả Happy Hour
(Giờ Hạnh Phúc)
9:00, 15:00, 21:00
(30 phút/lần)

Tăng một khoản Exp
Solo nhiều Exp hơn nhóm

 

Công Thành Chiến

(Sau 1 tháng Open Beta)

Admin, GM tổ chức